T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü Basın Bülteni Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2017

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü Basın Bülteni


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında, 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” ilan etmiştir.  Bu çerçevede, her 25 Kasım’da tüm ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor, kadına yönelik şiddet konusunun gündeme gelmesi, tartışılması ve farkındalık yaratılması sağlanmaya çalışılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Kadına Yönelik Şiddeti; “Cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarlarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış” şeklinde tanımıştır. Bu tanıma daha sonra ekonomik ihtiyaçlardan yoksun bırakarak uygulanan ekonomik şiddette dahil edilmiştir.

Şiddete maruz kalmak fiziksel, ruhsal ve üreme sağlığı ile ilgili sorunlara yol açmaktadır. Annelerine uygulanan şiddete tanık olan çocukların da ruh sağlığı bozulmaktadır. Ayrıca şiddete tanık olan çocuklar şiddet uygulayıcıları haline gelmektedirler. Şiddete uğramak kadınlarda birçok ruhsal hastalığın oluşumunu tetiklemektedir. Panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve korkular başta olmak üzere kaygı bozuklukları ve depresyon gibi toplumda sık görülen bazı ruhsal hastalıklar kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir.

Çok boyutlu bir halk sağlığı sorunu olan kadına yönelik şiddeti azaltmak için, yürütülen mücadele programlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarına görev düşmekle beraber, şüphesiz sağlık hizmetlerinin bu mücadele programında payı büyük olacaktır. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğü olarak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hem sağlık çalışanlarına hem de halka yönelik eğitim faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir.

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında; obezite danışmanlığı, kanserde erken teşhis amacıyla tarama programları yapılmakta; Evlilik ve Gebelik Öncesi Danışmanlık Programı ile erken yaşta evlilikleri azaltmak, modern aile planlaması yöntemleri kullanımını artırmak, istenmeyen gebelikler, isteyerek gerçekleşen düşükler ve anne ölümlerini azaltmak ve sağlık alanında kadının statüsünü yükseltmek amaçlanmaktadır.

Türkiye’de kadınların ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin verilerde sürekli bir iyileşme görülmekle birlikte arzu edilen noktada olmadığı açıktır. Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların pek çok konuyla bağlantısı nedeniyle konunun bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınması ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların işbirliği içinde hareket etmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm ana plan ve programlara yerleştirilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğü olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü’nde “Kadına Şiddete Karşı Burdayım.” diyoruz ve kadına şiddetin son bulduğu bir toplum temenni ediyoruz.

                                                                                                                             

Uzm. Dr. Erdoğan ÖZ

İl Sağlık Müdürü

Paylaş