T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü

İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018

İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi


  • İl düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri projelerini takip etmek.
  • İstatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek ve raporlamak. 
  • Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde bakanlık mevzuatı çerçevesinde politika, strateji ve standartları belirlemek.
  • İl düzeyinde sağlık bilgi sistemlerini planlamak, temin etmek ve yönetmek, bunlara yönelik koordinasyon ile iletişim, tanıtım faaliyetlerini yürütmek.
  • Bilgi güvenli politikalarının takip, kontrol ve koordine edilmesi ile gerekli eğitimleri düzenlemek, bilgi güvenliği konularında denetim yapmak.
  • Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yayımladığı mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek, denetim raporlarını Bakanlığa göndermek.

İstatistik ve Bilgi İşlem Birim Sorumlusu: Ramazan ÖZTÜRK :
0416 225 10 22 / 5061

Bilgi İşlem Birimi Çalışan ve İletişim Bilgileri

Sağlık İl Müdürlüğü Ana Bina

İsmail TURHAN : 0416 225 10 22 / 5026
Hasan GÜLER: 0416 225 10 22 / 5142

Sağlık İl Müdürlüğü Ek Bina
Gazi BAĞCI: 0416 225 10 22 / 5447-5448 
Nurullah BOZAN: 0416 225 10 22 / 5373


İstatistik Birimi Çalışan ve İletişim Bilgileri

Yaşar DİKİCİ 0416 225 10 22 / 5061
Nahide YÜCE 0416 225 10 22 /  5058
Nebahat BİLEN 0416 225 10 22 /  5058

Paylaş