İç Kontrol Nedir ve İç Kontrol İle İlgili Yapılan Çalışmalar
13 Eylül 2019

İç Kontrol Nedir?

İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. İç kontrol, kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir.

Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyet ve operasyonlarını kapsayan, uyum ve performans ölçeğinde uygulanan tüm kontrolleri ifade eder.

Bu yönüyle iç kontrol daha önceki sadece finansman kontrolü anlayışından çok daha geniş çerçevelidir. İç kontrol kurumun doğasına ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Bu süreç, kurumların misyonlarını gerçekleştirmelerinin en etkili yoludur.

İç Kontrol İle İlgili Yapılan Çalışmalar

 İç Kontrol Farkındalık Broşürü
İç Kontrol Teşkilat Şeması
İç Kontrol Bilgilendirme Dosyası
İç Kontrol Hedef İzlem Formu

Örnek Rapor Döküm Formu için TIKLAYINIZ.
Performans Değerlendirme Formu için TIKLAYINIZ.
Toplantı Tutanağı örnek form için TIKLAYINIZ.
İş Akış Süreç ve Sembolleri için TIKLAYINIZ.
Hassas Görevlerin belirlenmesi ve Uygulanması Akış Şeması için TIKLAYINIZ.
İç Kontrol Standartları için TIKLAYINIZ.