T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü

AŞI HAFTASI (22-28 Nisan 2019) Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019

Asi haftasi basin bülteni 22 Nisan 2019.jpg


BASIN AÇIKLAMASI


Aşı, insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğine sahip olan virüs, bakteri vb. mikroorganizmaların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin etkilerinin ortada kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelere denir. Aşı insanları hastalıklardan ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek/çocuk ölümleri ve sakatlıkları önleyebilmek amacıyla sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır.

Ülkemizde Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit, Hepatit-B, Hepatit-A, Suçiçeği, Hemofılus influenza tip b'ye bağlı hastalıklar ile streptokokus pnömoniya'ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümleri ile sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesi tarafından 2005 yılında, aşılamanın gerçekleştirilmiştir. 2015 yılından itibaren ise bu etkinlikler “Dünya Aşı Haftası” adı altında düzenlenmektedir. Başlangıcından bu yana “Aşı Haftası” etkinliklerinin hepsine Ülkemiz de katılmıştır. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından 22-28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilen “Dünya Aşı Haftası” Ülkemizde “Sağlık, Aşıyla Koruma Altında” teması ile gerçekleştirecektir.

Bu amaçlara ulaşabilmek için kurumlar arası işbirliği ve sivil toplum örgütleri ile etkili bir iletişim ve işbirliğine gidilerek toplumun tüm kesimlerine aşılamanın önemi ve aşı takvimi konularında bilgilendirme yapılacak, sosyal mobilizasyon faaliyetleri düzenlenecek, başta öğretmenlerimiz olmak üzere toplum liderleri ve basın yayın organları ile tüm halkımıza bu konudaki mesajlar ulaştırılmalıdır.

 

İlimizde yaşayan Suriyeli çocuklara ulusal aşı takvimine göre tüm aşlar düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak 16 Nisan 2019 tarihinde ilimizde Kesin Kızamık hastalığı vakası tespit edildiğinden, 22-28 Nisan aşı haftası boyunca Toplum Sağlığı Merkezi, Göçmen Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimlerimiz tarafından Ulusal Aşı takvimine göre başta kızamık aşısı yapılmamış ve eksik aşılı çocuklara 1 doz kızamık içeren aşı yapılacaktır. Aşıların zamanında ve takvimine uygun aralıklarla uygulanması çok önemlidir. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla toplumsal bağışıklık düzeyi arttığından hastalıklara ait salgınların önüne geçilmiş olunur ve henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan kanser ve immün yetmezlik gibi hastalığı olanlarda korunmuş olur. Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamı dışında olan ve özel durumlarda risk altındaki kişilere uygulanan kuduz aşısı, mevsimsel grip aşısı, polisalkarit pnömolok aşısı HPV VE Rota virüsü aşıları ile toplumda benzer hastalıklara bağlı ölümün önüne geçilmesinde etkili rol oynamaktadır.

Aile hekimlerimiz ve konunun uzmanı hekimler tarafından takvimine uygun olarak önerilen aşıların aksatılmadan uygulanması gerekmektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Uzm. Dr. Erdoğan ÖZ
Adıyaman İl Sağlık Müdürü
         Paylaş