İç Kontrol
18 Haziran 2019

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Uyum Eylem Planı, 03.07.2013 tarih ve 2044 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bu onaya istinaden Müdürlüğümüzde iç kontrol çalışmalarına başlanmıştır.

İÇ KONTROL NEDİR

İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. İç kontrol, kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir.

Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyet ve operasyonlarını kapsayan, uyum ve performans ölçeğinde uygulanan tüm kontrolleri ifade eder.

Bu yönüyle iç kontrol daha önceki sadece finansman kontrolü anlayışından çok daha geniş çerçevelidir. İç kontrol kurumun doğasına ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Bu süreç, kurumların misyonlarını gerçekleştirmelerinin en etkili yoludur. 
 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ETİK KURALLARI

Genel Etik Kuralları

VİZYONUMUZ

– Üst düzey sağlık hizmeti
– Mutlu ve verimli sağlık çalışanı

MİSYONUMUZ

Sağlık hizmeti alan ve bu hizmeti sunanların memnuniyetini en üst seviyede tutarak;kaliteli, güvenilir, verimli, etkin sağlık hizmeti sunmak.

 

MEVZUAT

  • 663 Sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"
  • Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi

ADIYAMAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

  • Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması

İŞ SÜREÇLERİ VE PROSEDÜRLERİ