overlay

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi


Hatalı Aşı Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Bakanlık Üst Yazısı

Hatalı Aşı Kayıtlarının Düzeltilmesi Hakkında Müdürlük Yazısı

Aşı Düzeltme Formu

Kızamık Eliminasyon Programı Hakkında

Pandemik İnfluenza İl Faaliyet Planı 2019

ADIYAMAN İLİ KUDUZ AŞI UYGULAMA MERKEZLERİ VE ADRESLERİ  


Aile Hekimliği biriminizdeki kayıtlı bebeklerin aşı kayıtlarında yapılan hatalar veya düzeltme talepleri için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hatalı aşı düzeltme formu yayınlanmıştır. Daha önce aşı düzeltme için göndermiş olduğunuz dilekçelerdeki karışıkların önüne geçebilmek amacıyla tüm düzeltme taleplerinizi Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrol Programları Birimi’ne ekte gönderilen Aşı Bilgileri Değişiklik Formuna işlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Aşı Bilgileri Değişiklik Formun’daki bilgilerim tam ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, eksik veya hatalı doldurulan formlar dikkate alınmayacaktır.

İyi çalışmalar.

 

Düzeltme Formuna AŞI TAKİP SİSTEMİ (ATS)’den de aşağıdaki yolu izleyerek ulaşabilirsiniz.
Yardım Masası - ATS Doküman - Duyurular - Aşı Bilgileri Değişiklik Formu