Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi

1) YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMI TAKİP LİSTELERİ

 • Yenidoğan Topuk Kanı Listesi İçin TIKLAYINIZ
 • Yenidoğan Topuk Kanı Teslim Tutanağı için TIKLAYINIZ
 • Yenidoğan Topuk Kanı Alımı Aydınlatma ve Red Formu için TIKLAYINIZ
 • İşitme Tarama Uyarı Listesi için TIKLAYINIZ
 • Yeni Doğan Spinalmüsküleratrofi (SMA) Tarama Aile Bilgi Beyannamesi için  TIKLAYINIZ

2) GEBE VE DOĞUM LİSTELERİ

3) HEMOGLOBİNOPATİ ONAM FORMLARI

 • Hemoglobinopati Bilgilendirilmiş Onam Formu için TIKLAYINIZ
 • Hemoglobinopati Bilgilendirilmiş Onam Formu(Her ikiside taşıyıcı olan çiftler) için TIKLAYINIZ
 • Hemoglobinopati Bilgilendirilmiş Onam Formu Taahhütname için TIKLAYINIZ

4) REHBERLER

 • Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı ve Görüşme Rehberi İçin TIKLAYINIZ
 • Psikososyal Destek Uygulamaları için TIKLAYINIZ
 • 18 - 36  Çocuk Değerlendirme Formu için TIKLAYINIZ

5) EĞİTİM MATARYALLERİ

 • Eğitim Materyalleri/Saha Rehberi için TIKLAYINIZ

Görev Tanımı

 • Bulaşıcı olamayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik ulusal programların (kalp ve damar hastalıkları, kronik hava yolu hastalıkları, böbrek hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları vb.) il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
 • Görev alanıyla ilgili evde sağlık hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte planlamak.
 • Koruyucu kanser hizmetleri konusunda, halkın eğitimi için gerekli çalışmaları diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.
 • Trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
 • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ulusal program geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

24 Haziran 2022