Hukuk ve Muhakemat Birimi

Arabuluculuk Komisyon Üyeleri


İş Mahkemeleri Kanununun “Dava Şartı olarak Arabuluculuk” başlıklı 3. Maddesinin birinci fıkrası ile “Kanuna, bireysel veya tolu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” hükmü ile arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin “Arabuluculuk Komisyonlarının Oluşturulması” konulu 12.01.2018 tarih ve 60655455 barkod sayılı yazısı üzerine arabuluculuk müzakerelerinde ilimizde temsile yetkili komisyon üyeleri oluşturulmuş olup; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18. Maddesi ikinci fıkrasındaki “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.”Hükmü gereğince Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü internet sitesinde aşağıda şekilde yayımlanması uygun görülmüştür.


ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI İLETİŞİM
HAKAN AYABAKASİL ÜYEAVUKAT0416 225 01 95
HACI MUSTAFA KUTLUASİL ÜYEBAŞKAN0416 225 01 95
OSMAN AYDINASİL ÜYEBAŞKAN0416 225 01 95
MURAT ÇABUKYEDEK ÜYEAVUKAT0416 225 01 95
NURETTİN KARAKAYALIYEDEK ÜYEBAŞKAN0416 225 01 95
AZİZ GÜRYEDEK ÜYEBAŞKAN YARDIMCISI0416 225 01 9529 Aralık 2021