T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü

Kronik Hastalıkların İzlemi Sistemi Konulu Toplantısı Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2019

Kronik Hastalıkların İzlemi Sistemi Konulu Toplantısı


Kronik Hastalıkların İzlemi Sisteminde Adıyaman ili pilot il seçilmiş olup sistemin işleyişi ve performans sistemine etkileri hakkında Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı Uzm. Dr. Banu EKİNCİ  tarafından 04.10.2019 Saat 14.30’da İl Sağlık Müdürlüğü Ek Bina Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Saat 14.30 ‘da başlayacak olan toplantıya tek birimi bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinden (ASM) tüm hekimlerin, diğer ASM’lerden ise işleri yürütmek üzere  asgari bir hekim kalacak şekilde diğer  tüm hekimlerin katılması gerekmektedir.

Paylaş