1-31 MART Kolon Kanseri Farkındalık Ayı
08 Mart 2021

                       1-31 MART KOLON KANSERİ FARKINDALIK AYI

 

       Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanser dünyada ve ülkemizde ciddi bir halk sağğı sorunudur. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın kanser istatistikleri kayıtlarına göre hem erkeklerde hem de kadınlarda üçüncü sırada yer almaktadır.

         Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanserde erken teşhisin yaygınlaşması ile hem hastalığın ölümcül olma durumunun hem de insanların sağlığının ciddi derecede bozulmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

          Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanserlerinde en sık görülen belirtiler şunlardır;

• Bağırsak alışkanlıklarında ishal-kabızlık gibi değişikliklerin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi

• Bağırsakta tam boşalmama hissi

• Dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı), veya dışkı renginde koyulaşma

• Karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti

• Bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı

• Güçsüzlük ve yorgunluk

Tanı

           Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanserinde de kitle iyice büyüyene kadar belirti ortaya çıkmayabilir. Bu nedenle amaç, daha kanser belirti vermeden tümörü ortaya koymak olmalıdır. Bu amaçla dışkıda gizli kan testi yapılır. Dışkıda gizli kan saptanıp kolonoskopi yapılan kişilerde henüz kanserleşmemiş polip halindeki tümörler tespit edilerek kanser gelişmesi önlenebildiği gibi kanser gelişmiş olan olgularda da erken teşhis ile yaşam süresi ve kalitesi artmaktadır.

Tedavi

          Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanserinde cerrahi, ilaç tedavisi (kemoterapi) ve ışın tedavisi (radyoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

Tarama Testleri Nerelerde Yapılabilir?

          50-70 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa Aile Sağğı Merkezlerinde (ASM),Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağğı Merkezleri (TSM), İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM)  gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. 50-70 yaş arasında her 10 yılda bir de kolonoskopi ile tarama önerilmektedir. Ülkemizde %20-30 oranında kolorektal kanser taraması yapılmaktadır.

          Pandemi sürecinde de Bakanlığımız ve Bilim kurulunun hazırlamış olduğu Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemler alınarak kanser taramaları devam etmektedir.